Utvrđena lista kandidata koji su predloženi za članove Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima

Na listi su 43 kandidata

Shodno članu 23 stav 1 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima („Službeni list Crne Gore“, broj: 44/18 i 47/19), kao i na osnovu Javnog poziva organizacijama dijaspore-iseljenika za kandidovanje predstavnika dijaspore-iseljenika za članove Savjeta za saradnju sa dijasporom-iseljenicima, koji je na internet stranici Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima objavljen 16. aprila 2024. godine, u nastavku se nalazi lista kandidata koji su predloženi za članove Savjeta, sa nazivima organizacija dijaspore-iseljenika koje su ih predložile, a koje ispunjavaju uslove iz Javnog poziva.

Listu utvrđenih kandidata možete preuzeti ovdje.

 

 

Idi na VRH

error: Content is protected !!