Jakupi pozvao dijasporu da učestvuje u popisu: Jedan član porodice može da popiše sve koji nisu prisutni

“Ako imate članove porodice u Crnoj Gori, molimo vas da im proslijedite potrebna dokumenta kako bi ih mogli popisati. Takođe, apelujemo na one koji nemaju prisutne članove porodice u domovini da delegiraju jednog člana porodice kako bi učestvovao u popisu. Vaš doprinos u ovom projektu će pomoći da stvorimo preciznu sliku novim ažuriranim demografskim, socijalnim i ekonomskim podacima, što će rezultirati donošenje informisanih odluka u vezi sa javnim politikama, resursima i planiranjem razvoja države Crne Gore, kao i izgradnji relevantnih strategija za naredni decenijski period”, saopštio je Jakupi

V.d. direktora Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima, Arben Jakupi, pozvao je dijasporu da, kako je rekao, preduzmu korake “kako bi obezbijedili da svi vaši članovi porodice budu evidentirani u ovom značajnom projektu”, misleći pritom na popis.

“U tom kontekstu, želimo dad naglasimo koliko je važno da svi članovi naše dijaspore uzmu aktivno učešće u ovom projektu, upisujući sebe i svoje porodice. Monstat je omogućio posebnu pogodnost – jedan član porodice, koji se nalazi u domovini, može popisati sve članove porodice koji trenutno nisu prisutni. Ako imate članove porodice u Crnoj Gori, molimo vas da im proslijedite potrebna dokumenta kako bi ih mogli popisati. Takođe, apelujemo na one koji nemaju prisutne članove porodice u domovini da delegiraju jednog člana porodice kako bi učestvovao u popisu. Vaš doprinos u ovom projektu će pomoći da stvorimo preciznu sliku novim ažuriranim demografskim, socijalnim i ekonomskim podacima, što će rezultirati donošenje informisanih odluka u vezi sa javnim politikama, resursima i planiranjem razvoja države Crne Gore, kao i izgradnji relevantnih strategija za naredni decenijski period”, saopštio je Jakupi.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori počeo je, u nedjelju, 3. decembra 2023. godine.

Foto: Arben Jakupi (Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima)

Idi na VRH
error: Content is protected !!