Formiran Odbor u Njujorku: Pjetroviću za liječenje potrebno 45.200 eura

Sakupljeni novac biće direktno uplaćen na žiro račun bolnice, a spisak donator će svakodnevno biti ažuriran na Portalu Revije Fokus. Odbor čine: Aida Šarkinović (917 568-6480), Miljo Gačević (917 436-0664), Edi Deljanin (347 965-0600), Jasmin Novaj (973 931-1370 i Sead Hodžić