Dijaspora pisala Delegaciji EU u CG: Zabrinjavajuće je što Vlada zaboravlja da su ograničenja u izbornim pravima podvrgnuta strogom nadzoru suda u Strazburu

Potpuno lišenje prava glasa bi pogodilo veliki broj nas koji smo morali otići u inostranstvo bježeći od rata, političkog progona i kasnije nemogućnosti zapošljavanja, jer smo kao pripadnici manjinskih marginalizovanih grupa i prilikom zapošljavanja bili diskriminisani. Zbog navedenog, Vlada mora biti svjesna posljedica svojih postupaka i mora znati da je tanka linija između prava Vlade da uredi pitanja prebivališta, pa samim tim i proces glasanja i mogućeg zadiranja i ugrožavanja Ustavom i zakonima zagarantovanih prava. Ovo posebno što pored spornog načina oduzimanja prebivališta nekom licu, to lice gubi i niz drugih prava koja crpi upravo iz prava prebivališta, piše u pismu