Dijaspora pisala ambasadorki SAD: Krivokapić bi radije dočekivao teroriste poput Nikole Kavaje nego nas, državljane CG koji se očigledno ne uklapamo u ideološku matricu nove Vlade

Ono što nas ovih dana naročito zabrinjava jeste očigledna namjera Vlade Crne Gore da isključi crnogorske državljane koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu iz političkog života Crne Gore. Naime, putem izmjena i dopuna Zakona o registrima prebivališta i boravišta crnogorska Vlada namjerila je da iz biračkog spiska izbriše sve državljane Crne Gore koji žive i rade u inostranstvu, a koji svoje biračko pravo ostvaruju u Crnoj Gori. S obzirom na to da se uglavnom radi o pripadnicima manjinskih naroda ovu najavu Vlade doživljavamo i tumačimo i kao način da se upravo oni brišu iz biračkog spiska, te  da se smanji uticaj i učešće manjinskih naroda u političkom životu Crne Gore. Da se ne radi samo o potrebi države da raspolaže sređenim registrima prebivališta i boravišta već osmišljenoj akciji Vlade kojom se ozbiljno diskriminišu pripadnici manjinskih naroda i krše njihova građanska i politička prava, govore nam i direktne prozivke pojedinih političkih lidera parlamentarne većine da manjine nijesu pozvane da određuju sudbinu Crne Gore