U Njujorku formiran Koordinacioni odbor, Bosiljka Bakrač poručuje Vladi da nema igranja sa biračkim pravom crnogorskih državljana

Zadatak Odbora će biti informisanje svih relevantnih adresa u SAD o stanju i prilikama u Crnoj Gori, a u cilju sprječavanja očigledne namjere aktuelne Vlade Crne Gore da ugrozi temelje nezavisne Crne Gore. Želimo da reagujemo kolektivno i da nam se čuje glas, jer najavljene izmjene doživljavamo kao nepravedne i neprihvatljive