Ničija nije gorela do zore, a vaša neće ni kvarat od URE

Uz pomoć građanskih i proevropskih snaga Crne Gore i država u kojima privremeno živimo i radimo, žestoko ćemo vam se suprotstaviti u namjeri da ostvarite svoje ciljeve. Koliko vi brzo radite na poništavanju Crne Gore, mi još brže radimo na sprovođenju plana i programa rada da vas, aktuelnu crnogorsku vlast i Vladu, predstavimo u zemljama našeg prijema. Da predstavimo vaše namjere. Da kažemo cijelom svijetu kolika je nesreća zadesila Crnu Goru vašim dolaskom na vlast. Nažalost, previše ste nam argumenata dali za ovo kratko vrijeme