Dijaspora Crne Gore u prošlosti i sadašnjosti (32): Otvaranje Generalnog jugoslovenskog konzulata i poslanstva u Argentini

Komunistička partija Argentine bila je vrlo masovna i jaka. U nju su bili uključeni i neki naši iseljenici. Nakon Drugog svjetskog rata FNR Jugoslavija imala je svoju Ambasadu u Argentini. Nezavisna, suverena i međunarodno priznata Crna Gora 11. marta 2011. godine otvorila je Konzulat Crne Gore u Argentini, sa sjedištem u Roke Saint Penja, u provinciji Ćako, gdje živi najveći broj potomaka crnogorskih iseljenika. Na čelo Konzulata imenovan je počasni Konzul Drago Andres Mićunović, potomak crnogorskih iseljenika u toj provinciji. Prvenstvena uloga Konzulata je jačanje veza, kontakata i saradnje crnogorskih iseljenika sa postojbinom svojih predaka, očuvanje jezika, kulture i tradicije crnogorskih iseljenika