Dijaspora Crne Gore u prošlosti i sadašnjosti (31): Crnogorska dijaspora u Argentini

Crnogorci su se u Južnu Ameriku, pa i u Argentinu, useljavali u nekoliko migracionih talasa. Po Gordanu Stojoviću, istraživaču crnogorske dijaspore u Argentini i drugim južnoameričkim zemljama, u prvom talasu iseljenici počinju da stižu iz primorskih krajeva (Boka, Grbalj, Krivošije, Paštrovići) još početkom 19. vijeka, uz napomenu da su zabilježeni „neki slučajevi ranijih doseljavanja“. Iseljenici su uglavnom tada bili pomorci i trgovci. Iseljavali su se pojedinci i manje grupe. Druga faza doseljavanja Crnogoraca u Argentinu i Južnu Ameriku počinje osamdesetih godina 19. vijeka. U to vrijeme Crnogorci „naseljavaju isključivo Buenos Ajres i njegove lučke gradove“. Oni bi se, kao naseljenici sa jadranske obale, zajedno sa bokeljskim i dalmatinskim mornarima, iskrcavali prvo u Buenos Ajresu, jer su tamo tražili zaposlenje „duž južnoameričkih rijeka i obala“