Crnogorska udruženja iz Švajcarske uputila protestno pismo Vladi: Nemojte da mislite da je smo naivni i da ćemo vam olako dopustiti da nam uskratite pravo glasa

Oduprijećemo se na više načina ako ova Vlada ustraje kod svojih namjera. Za početak, teška srca, pozivamo sveukupnu dijasporu Crne Gore da privremeno prekinu sve donacije, pomoć i investicije prema Crnoj Gori i, takođe, bilo kakvu saradnju i kontakte sa ovom Vladom. Pozivamo na bojkot svih ambasada i konzularnih predstavništva dokle god se ne povuče ova nakaradna odluka. Ekspertska Vlado, brzo ćete shvatiti šta znače finansijska sredstva u visini oko 900 miliona eura tokom jedne godine, koje dijaspora šalje svojoj rodbini, piše u pismu