Gusinje: KUD “Džafer Nikočević” dobio osam tradicionalnih ženskih nošnji

Kultura

Gusinje: KUD “Džafer Nikočević” dobio osam tradicionalnih ženskih nošnji

Kupovinom ćemo olakšati rad KUD-a koji ima mušku tradicionalnu nošnju, ali ne i žensku, pa su za potrebe nastupa morali da je iznajmljuju. KUD ‘Džafer Nikočević’ njeguje našu kulturu i tradiciju, tako da nabavkom nošnje doprinosimo daljem očuvanju kulturne baštine našeg kraja”, rekao je Dervišević

Foto: Opstinagusinje.me

Centar za kulturu Gusinje kupio je osam tracionalnih ženskih nošnji za KUD “Džafer Nikočević”.

Nabavka je dio projekta kupovine nošnje za to kulturno-umjetničko društvo.

Foto: Opstinagusinje.me

Vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu, Irfan Dervišević, kazao je da projekat sufinansira Ministarstvo kulture.

Foto: Opstinagusinje.me

“Kupovinom ćemo olakšati rad KUD-a koji ima mušku tradicionalnu nošnju, ali ne i žensku, pa su za potrebe nastupa morali da je iznajmljuju. KUD ‘Džafer Nikočević’ njeguje našu kulturu i tradiciju, tako da nabavkom nošnje doprinosimo daljem očuvanju kulturne baštine našeg kraja”, rekao je Dervišević.

Foto: Opstinagusinje.me

Dodao je da Ministarstvo kulture sufinansira još dva projekta Centra za kulturu - “Gusinje etno fest”, koji je u julu uspješno realizovan uz pomoć donatora i Opštine Gusinje, i adaptaciju prostorije bilblioteke kako bi se stvorili uslovi za obavljanje bibliotečke djelatnosti u toj opštini. Taj projekat je, piše na sajtu Opštine, u završnoj fazi realizacije.