Savjet: Dijaspori koja ima crnogorsko državljanstvo omogućiti pravo glasa u CG

Glas Dijaspore

Savjet: Dijaspori koja ima crnogorsko državljanstvo omogućiti pravo glasa u CG

Zakon o crnogorskom državljanstvu prilično je restriktivan u pogledu uslova za sticanje crnogorskog državljanstva za potomke iseljenika iz Crne Gore. S druge strane, brojni iseljenici, rođeni u Crnoj Gori, po sili zakona izgubili su crnogorsko državljanstvo zbog sticanja državljanstva u zemljama u kojima žive i rade. Ovakvom politikom Crna Gora gubi šansu da očuva identitet svoje dijaspore, naročito druge i treće generacije, koja nije rođena u Crnoj Gori, a za koju je posjedovanje crnogorskog državljanstva najbitnija i najčvršća veza sa zemljom porijekla. Ovakvom politikom gubimo i svoju staru dijasporu u zemljama Latinske, ali i Sjeverne Amerike i Turske

Foto: Uprava za dijasporu

Savjet za saradnju sa dijasporom-iseljenicima pokrenuće inicijativu za izmjenu izbornog zakonodavstva kako bi zainteresovanim pripadnicima dijaspore koji imaju crnogorsko državljanstvo bilo omogućeno ostvarivanje biračkog prava.

To je zaključenona redovnoj godišnjoj sjednici Savjeta za saradnju sa dijasporom-iseljenicima koja je održana od 20. do 30. jula elektronskim putem, zbog aktuelne epidemiološke situacije izazvane virusom COVID 19.

“Kao savjetodavno tijelo Vlade Crne Gore, oformljeno s ciljem aktivnog učešća u kreiranju politike saradnje Crne Gore sa svojom dijasporom, Savjet za saradnju sa dijasporom je na ovogodišnjoj sjednici razmatrao brojna pitanja od interesa za dijasporu. Teme ovogodišnje sjednice bile su: pokretanje inicijative za liberalizaciju uslova sticanja crnogorskog državljanstva za potomke iseljenika iz Crne Gore, kao i inicijativa za potpisivanje bilateralnih sporazuma o dvojnom državljanstvu s zemljama u kojima Crna Gora ima brojnu dijasporu, omogućivanje ostvarivanja biračkog prava pripadnicima dijaspore koji posjeduju crnogorsko državljanstvo, predlozi za očuvanje identiteta u iseljeničkim sredinama prije svega kroz organizaciju dopunske nastave, ali i osnivanje kulturnih centara i organizaciju kulturnih manifestacija. Konstatovana je potreba afirmacije rada i stvaralaštva istaknutih kulturnih radnika iz dijaspore u Crnoj Gori, kao i potreba dodatnog angažmana na boljolj organizaciji i afirmaciji rada Savjeta i njegovih članova”, saopšteno je iz Uprave za dijasporu. 

Polazeći od tema koje su obrađivane na Sjednici, utvrđeni su odgovarajući zaključci. Ocijenjeno je da realizacija ovih zaključaka ima prioritetni značaj za očuvanje i unapređivanje odnosa i veza Crne Gore sa svojom dijasporom.

CRNOGORSKO DRŽAVLJANSTVO

Pitanje sticanja, ali i zadržavanja crnogorskog državljanstva u vrhu je interesovanja pripadnika dijaspore i naših iseljenika.

Zakon o crnogorskom državljanstvu prilično je restriktivan u pogledu uslova za sticanje crnogorskog državljanstva za potomke iseljenika iz Crne Gore. S druge strane, brojni iseljenici, rođeni u Crnoj Gori, po sili zakona izgubili su crnogorsko državljanstvo zbog sticanja državljanstva u zemljama u kojima žive i rade. Ovakvom politikom Crna Gora gubi šansu da očuva identitet svoje dijaspore, naročito druge i treće generacije, koja nije rođena u Crnoj Gori, a za koju je posjedovanje crnogorskog državljanstva najbitnija i najčvršća veza sa zemljom porijekla. Ovakvom politikom gubimo i svoju staru dijasporu u zemljama Latinske, ali i Sjeverne Amerike i Turske.

Moramo biti svjesni da Crna Gora, kao samostalna i medjunarodno priznata država, nije zemlja samo svojih građana, već je i matična zemlja njenih iseljenika. Zbog političkih implikacija često se zanemaruje činjenica da je državljanstvo najjača veza između dijaspore i matice, kao i najefikasnije sredstvo očuvanja identiteta naših zajednica u svijetu.

U cilju rješavanja ovog pitanja, Savjet traži puno razumijevanje od Vlade Crne Gore i nadležnih državnih organa. Savjet će im uputiti i pisanu inicijativu s prijedlogom za razmišljanje o liberalizaciji uslova za sticanje i omogućavanje dvojnog državljanstva za osobe koje su rođene ili vode porijeklo iz Crne Gore. Napominjemo, da u skladu s Ustavom Crne Gore, crnogorsko državljanstvo nije jedini uslov za ostvarivanje biračkog prava, koje najveći dio ljudi u dijaspori percipira kao pitanje od manjeg značaja u odnosu na samo državljanstvo.

INICIJATIVA ZA IZMJENU ZAKONA O IZBORU ODBORNIKA I POSLANIKA

Savjet će pokrenuti inicijativu za izmjenu izbornog zakonodavstva na način koji će omogućiti ostvarivanje biračkog prava zainteresovanim pripadnicima dijaspore. Vjerujemo da će rješavanje ovog pitanja zahtijevati vrijeme, ali smatramo da je obaveza Savjeta da ukaže da bi omogućavanja biračkog prava pripadnicima dijaspore ojačalo i osnažilo vezu dijaspore sa Crnom Gorom. Dijaspora nema ambiciju da kreira život onima koji žive u Crnoj Gori. Savjet je stoga i odlučio da se ova incijativa postavi na najširi način i da ostavi mogućnost onima koji su u poziciji da donose i mijenjaju ovaj zakon za iznalaženja modela glasanja dijaspore, a na osnovu komparativne prakse.

OČUVANJE IDENTITETA I JAČANJE PRIPADNOSTI CRNOJ GORI

Savjet ukazuje na značaj očuvanja identiteta, jezika, kulture i tradicije među pripadnicima naše dijaspore širom svijeta i potrebu za aktivnijim odnosom nadležnih državnih organa i institucija prema pitanjima i potrebama dijaspore u ovom dijelu: od organizacije škola i kurseva crnogorskog jezika, osnivanja kulturnih centara u zemljama s većom koncentracijom naših iseljenika, realizacije kulturnih manifestacija u zemljama prijema kojima se promoviše Crna Gora, njena kultura i baština itd. U tom smislu Savjet će se pisanim putem obratiti Ministarstvu prosvjete, Ministarstvu kulture i Ministarstvu vanjskih poslova. Ove bi visoke adrese, u saradnji s Upravom za dijasporu, mogle na odlučijući način uticati na kreiranje jasne i provodive državne politike očuvanja identiteta i  zaustavljanja asimilacije naših zajednica, posebno u zemljama regiona.

UNAPREĐENJE NAUČNE SARADNJE I PRIVREDNOG PARTNERSTVA

Savjet ukazuje na stručni, naučni i ekonomski potencijal koji dijaspora može imati za Crnu Goru. Nadležne državne institucije, moraju se ozbiljnije pozabaviti dijasporom kao kopčom sa stručnim i naučnim znanjima koje koriste razvijene zemlje, a koji su neminovno neophodne u budućem razvoju Crne Gore, ali i prepoznati ekonomski potencijal i mogućnost privredne saradnje sa dijasporom.  

ZAHVALNOST DIJASPORI ZA ISKAZANU HUMANOST

Savjet se javno zahvaljuje svim pojedincima, udruženjima i organizacijama naše dijaspore i naših iseljenika u svijetu koji su proteklih mjeseci pokazali visoko humanu spremnost da nadležnim organima, medicinskoj struci, kao i građanima Crne Gore istinski i nesebično pomognu u borbi za sprečavanje širenja virusa COVID 19.

U ime predstavnika dijaspore u Savjetu za saradnju s dijasporom, kao i udruženja i zajednica koje predstavljamo, izražavamo uvjerenje da se država Crna Gora, sa svim svojim organima i u saradnji s medicinskom strukom, izuzetno odgovorno odnosi u borbi na suzbijanju i sprječavanju širenja koronavirusa u Crnoj Gori.

U danima koji dolaze, našoj Crnoj Gori, svim njenim građanima i svim našim ljudima ma đe bili u svijetu želimo svu sreću i dobro zdravlje.

POLITIČKA PORUKA

Crnogorska dijaspora-iseljenici  snažno podržavaju generalni i aktuelni kurs državne politike Crne Gore koji je usmjeren prema daljnjem jačanju partnerstva sa prijateljskim državama u okviru punopravnog članstva u NATO i uspješnom nastavku procesa integracija Crne Gore u Evropsku uniju. Crnogorska dijaspora-iseljenici, svojim aktivnim angažmanom u sredinama u kojima žive, posebno u državama članicama Evropske unije, zagovaranjem, lobiranjem i ostalim oblicima savremenog javnog i političkog djelovanja, nastaviće podržavati i konkretno pomagati Crnu Goru na njenom evropskom putu.

U pogledu unutrašnjih političkih i drugih pitanja na unutrašnjem planu Crne Gore, crnogorska dijaspora-iseljenici čvrsto podržava demokratske procese i reforme, kao i jačanje vladavine prava. Sloboda vjeroispovjesti u Crnoj Gori zaštićena je Ustavom  Crne Gore, pozitivnim pravnim propisima i međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima. Sloboda vjeroispovjesti predstavljaja neotuđivo pravo svih u Crnoj Gori. Ipak naglašavamo da lična i kolektivna vjerska uvjerenja građana ne oslobađaju od univerzalne obaveze poštovanja zakona Crne Gore, posebno onih koje se utemeljene na savremenim evropskim demokratskim tradicijama i standardima.

Crnogorska dijaspora-iseljenici odlučno osuđuje sve velikodržavne ideologije umjerene na narušavanje stabilnosti, građanskog mira, sekularnosti, nezavisnosti, integriteta, međunarodnopravnog subjektiviteta i suvereniteta Crne Gore.