Mitrović se sastao sa Brčvakom: Hvala na humanosti i impozantnom broju donacija

Glas Dijaspore

Mitrović se sastao sa Brčvakom: Hvala na humanosti i impozantnom broju donacija

Veliku zahvalnost Brčvaku dugujemo i za iskazanu posvećenost i solidarnost u borbi protiv COVID 19, a posebno na donacijama novca i sredstava u iznosu od više stotina hiljada eura, koje su značajno doprinijele da crnogorske nadležne institucije na adekvatan i pravovremen način odgovore ovom globalnom javno – zdravstvenom izazovu, kazao je Mitrović

Foto: Uprava za dijasporu

Direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović sastao se danas sa Hajrizom Hačkom Brčvakom, našim poznatim filantropom koji živi i radi u Njemačkoj.

Smatrajući značajnim njegovo dugogodišnje zalaganje za pomoć ugroženima u matici i šire, Mitrović se zahvalio Brčvaku na dosadašnjoj saradnji i na humanosti, društveno – korisnim aktivnostima i impozantnom broju donacija porodicama, pojednicima i institucijama kojima je podrška bila prijeko potrebna.

“Veliku zahvalnost Brčvaku dugujemo i za iskazanu posvećenost i solidarnost u borbi protiv COVID 19, a posebno na donacijama novca i sredstava u iznosu od više stotina hiljada eura, koje su značajno doprinijele da crnogorske nadležne institucije na adekvatan i pravovremen način odgovore ovom globalnom javno – zdravstvenom izazovu”, kazao je Mitrović.

Imajući u vidu da je naša dijaspora brojnim donacijama doprinijela naporima crnogorskih organa u suzbijanju korona virusa, Mitrović i Brčvak su izrazili očekivanje da će dijaspora i u narednom periodu, a naročito kroz djelovanje Humanitarne fondacije „Dijaspora Crnoj Gori“, biti aktivno uključena u prikupljanje i transparentno usmjeravanje donacija ka ljudima u Crnoj Gori kojima je pomoć najpotrebnija.

Govoreći o modalitetima jačanja saradnje, Brčvak je predložio intenzivnije uključivanje Uprave za dijasporu na polju ulaganja dijaspore u projekte u Crnoj Gori, uz uvjerenje da će Uprava imati vodeću ulogu u koordinaciji svih aktivnosti na poboljšanju neophodnih uslova u ovoj sferi djelovanja.

U dijelu privrednog partnerstva, očekivanja dijaspore su, zaključeno je sastanku, da se omogući lakši administrativni pristup iseljenicima, koji bi, uz subvencije u pogledu smanjenja biznis barijera, značajno investiciono uticao na ukupni ekonomski ambijent u Crnoj Gori, saopšteno je iz Uprave za dijasporu.

Nagrada za individualni doprinos dijaspore „Iskra“ za 2019. godinu, koju dodjeljuje Fond za aktivno građanstvo (FAKT), u saradnji sa Upravom za dijasporu i Privrednom komorom Crne Gore je, podsjeća Uprava za dijasporu, otišla u ruke Hajriza Brčvaka, što je još jedna potvrda njegovog altruizma i ljubavi prema domovini.